5 inzichten voor een fantastisch gezin

Eye-openers: ze zijn soms zo simpel, maar je moet er wel klaar voor zijn. Ben jij dat en verander je jouw oké gezinsleven in een fantastische?

Ben jij toegewijd aan de opvoeding van je kind, aan zijn én je eigen geluk? Weinig mensen zullen hier ‘nee’ op antwoorden. Sterker nog, de meeste ouders zullen zeggen dat ze bereid zijn alles te doen wat nodig is om hun kind gelukkig te maken. Des te opvallender is het dat mensen ondanks zo’n stellige overtuiging regelmatig ander gedrag laten zien.

Ken je Bronnie Ware? Ze is een Australische verpleegkundige die jarenlang terminale patiënten begeleidde. Ze ontdekte dat er 5 punten waarover mensen structureel spijt hadden in hun leven.

Als je ze leest, vind je ze wellicht niet eens heel verrassend. Wa wij veel interessanter vinden: kun jij met zekerheid zeggen dat je ze niet maakt? Stel nou dat je er volgende week niet meer zou zijn...

‘Ik wou dat ik de moed had gehad om een leven te leiden zoals ik dat wilde, niet het leven dat anderen van mij verwachtten.’
Dit was het meest genoemde spijtpunt. Mensen realiseerden zich hoeveel onvervulde dromen ze hadden. De meesten hadden nog niet de helft van hun dromen waargemaakt. Vaak hoor je: ‘Je kunt beter spijt hebben van de dingen die je hebt gedaan, dan van de dingen die je niet hebt gedaan (of nooit meer kunt doen).’ Kennelijk zijn er maar weinig mensen die daadwerkelijk volgens die overtuiging leven.
Ga eens even na wat dit voor jou betekent. Als jij doorgaat op de manier waarop je nu leeft, weet je dan zeker dat je dit niet zult zeggen op je sterfbed? Ben je het voorbeeld dat je voor je kind wilt zijn? Laat je hem (door jouw gedrag) zien hoe hij voor zichzelf op kan komen? Leer je hem zich niet continu te laten afremmen door de mening van anderen? Of neem je hem door realiteitszin überhaupt zijn dromen af? (‘Profvoetballer worden, dat kan jij helemaal niet, moet je eens zien hoe je met een bal staat te stuntelen.’)
Voed jij je kind op zoals jij en je partner het willen? Of ben je – bewust dan wel onbewust – bezig met wat maatschappelijk verwacht wordt?

succesvol opvoeden

 

 

 

 

 

 

 

‘Ik wou dat ik niet zo hard had gewerkt en er was geweest voor mijn gezin.’
Verrassend genoeg was deze uitspraak niet alleen afkomstig van mensen die betaald werk deden, maar ook van de ouders die thuis bij de kinderen waren gebleven. In beide gevallen is het mogelijk om te weinig bewuste tijd door te brengen met de mensen van wie je zielsveel houdt. Hoe ervaar jij dit? Breng jij zo veel tijd door met je gezin als je wilt? En als je er bent, ben je er dan écht of is je hoofd nog bij alle dingen op je to-do-lijstje?

‘Ik wou dat ik het lef had gehad om mijn werkelijke gevoelens te uiten.’
Uit de gesprekken bleek dat veel mensen hun gevoelens hadden onderdrukt, vaak om de lieve vrede te bewaren. Als gevolg hiervan hadden ze een middelmatig bestaan en waren ze nooit in staat geweest zichzelf te zijn. Velen bleken zelfs fysieke klachten te hebben als gevolg van de bitterheid en wrok die ze bij zich droegen.
Herken jij je hierin? Hoe vaak zeg jij ‘ja’ als je ‘nee’ bedoelt? Hoe vaak laat jij het aan anderen weten als je je gekwetst of teleurgesteld voelt? Ben je je bewust van de afstand die je hiermee creëert tot de ander, omdat je als het ware een muur om jezelf hebt opgebouwd? Als dat zo is, realiseer je je dan voldoende wat je hiermee meegeeft aan je kind? Denk je dat je kind zich veilig voelt om jou te zeggen wat hij op zijn hart heeft?

‘Ik wou dat ik meer tijd met mijn vrienden had doorgebracht en vooral: dat ik de vriendschappen die belangrijk voor me waren, had gekoesterd en belangrijk had gemaakt.’
Vaak zitten mensen zo gevangen in hun eigen leven dat ze daardoor vriendschappen verwaarlozen. Mensen hadden op hun sterfbed diepe spijtgevoelens over het niet op de juiste manier waarderen van vriendschappen, het niet besteden van genoeg tijd en inspanning eraan.
Zou je meer tijd met vrienden willen doorbrengen? Doe dat dan en koester hun vriendschap.

‘Ik wou dat ik mezelf had toegestaan om gelukkiger te zijn.’
Velen realiseerden zich niet dat geluk een keuze was. De angst voor verandering had ervoor gezorgd dat veel mensen waren blijven hangen in een leven waar ze eigenlijk niet tevreden over waren, ook al hielden ze zichzelf vaak voor dat dat wel het geval was. Het hebben van een goed leven is het grootste gevaar voor het hebben van een geweldig leven! De stervenden hadden meer willen lachen en gek willen doen.
Denk eens even na… Hoe vaak doe jij dat met je kinderen? Hoe vaak speel jij vreemde-mensen-tikkertje-op-straat? Hoe vaak sta je mee te dansen tijdens de kinderdisco in plaats van aan de kant te kijken? Hoe vaak sta jij jezelf toe uit je keurslijf te barsten en écht gelukkig te zijn?

Pfff best pittig toch? Je hebt gelukkig een keuze en onthoud:

Als je de juiste afslag neemt, staan alle stoplichten op groen. 

Meer lezen over Bronnie haar inspirerende inzichten? Ze schreef er dit boeiende boek over.